Reducér dit energiforbrug

Få overblik over solcelleaftalen

Lad os hjælpe med at reducere dit energiforbrug og dermed CO2 udslip, så din elinstallation bliver mere grøn og miljørigtig. Der er 2 områder hvor man bør sætte ind:

Eksisterende installationer
I alle gamle installation er vil der næsten altid være steder, hvor der vil være store besparelser at hente. Fx:

- Udskiftning af eksisterende belysningsanlæg.
- Udskiftning af gl. lyskilder til mere energirigtige lyskilder.
- Optimering af drift af pumper, ventilationsanlæg, luftkompressorer mm. ved hjælp af feks frekvensomformere og automatisk styring.

I mange tilfælde vil man kunne reducere elforbruget med 25-50% med en tilbagebetalingstid på måske kun 2 år.

Nye installationer
Ved nyinstallation vil det være en god ide at indregne energioptimering ved valg og styring af lysanlæg og alle tekniske anlæg. Der vil for en lille merpris være store besparelser, som du vil kunne høste af år efter år og som kan aflæses direkte på din elregning.

Vi hjælper gerne så du får en mere grøn elinstallation, ved en gratis gennemgang af din eksisterende elinstallation. Ved gennemgang af større installationer kan vi samarbejde med uvildig energikonsulent fra elforsyningsselskaberne. Ring til os - vi klarer alt det praktiske.


Her kan du punkt for punkt se, hvordan de nye rammebetingelser ser ud for solcelleejere.

Generelt
- Begrænsningen på 6 kW installereret effekt ophæves for solceller, men bibeholdes for øvrige private VE-anlæg.
- Den nuværende afgrænsning af nettoafregningsordning til private og ikke-erhvervsmæssige anlæg ophæves.
- Den forhøjede sats for nye anlæg aftrappes, indtil den efter fem år er faldet til den gældende støttesats på 60 øre/kWh. For anlæg etableret i 2014 er støtten således 116 øre/kWh i ti år, for fællesanlæg etableret i 2014 er støtten 128 øre i ti år.

Ejere af solcelleanlæg under de nye rammebetingelser
- Skal timeafregne deres elforbrug og produktion – ikke årsafregne.
- Får en midlertidigt forhøjet afregningssats på 130 øre/kWh for den overskydende elproduktion fra solcelleanlæg – dette gælder for anlæg op til 400kW og i 10 år efter nettilslutning. Anlæg over 400 kW kan ikke nettomåleafregne.

Andre forhold
- Den overskydende elproduktion fra andre små VE-anlæg end solceller på op til 6 kW timeafregnes som solceller, dvs. fast afregningspris på 130 øre/kWh i de første 10 år for anlæg etableret 2013. Dog analyseres vilkårene for små husstandsvindmøller nærmere.
- Fælles anlæg, der ikke kan nettoafregne for andet end fælles forbrug, får en midlertidig forhøjet afregningspris på 145 øre/ kWh i 2013 i de første 10 år for etablerede anlæg. Der gennemføres en særlig informationskampagne målrettet disse anlæg.