Din garanti for godt håndværk


Stacks Image 3

Hvis du benytter dig af el- og vvs-virksomheder, der er medlem af TEKNIQ, er du dækket ind af en garantiordning.

TK el-teknik er medlem af TEKNIQ. Dét giver dig tryghed som kunde.

Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer, og opfylder installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. moms.

Hvis installatøren har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger efter afsigelsen af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis installatøren ikke opfylder dommen.

Garantiordningen dækker kun arbejde, der er udført af el- og vvs-installatører, der er medlem af TEKNIQ.


Hent vores SALGS og leveringsbetingelser

Stacks Image 4